Komunikaty
Wiadomości Multimedialne w sieci Plus GSM
data: 2002-05-21

Plus GSM zaprezentował nową usługę przesyłania wiadomości multimedialnych MMS (Multimedia Messaging Services).

MMS to usługa zapewniająca przesyłanie wiadomości zawierających załączniki w postaci plików graficznych lub muzycznych. MMS są standardem trzeciej generacji i są wynikiem rozwoju usług komunikacyjnych - po SMS, i ESM, kolejny krok stanowią MMS. Przewagą MMS nad ich powszechnie dziś rozpowszechnionym poprzednikiem SMS'em polega na pokonaniu ograniczenia wielkości wiadomości. Jak wiemy SMS mogą zawierać do 160 znaków. MMS mogą mieć wielkości do 50 KB i zawierać oprócz tekstu również: rysunki, zdjęcia, nagrania wypowiedzi osób, fragmenty muzyki lub krótkie filmy. Standard MMS zakłada możliwość przesyłania wiadomości z załącznikami w postaci plików w formacie:

  • pliki audio - AMR, MP3, MIDI, WAV;
  • pliki graficzne - JPEG, GIF, animowany GIF;
  • pliki video - MPEG4, H.263, Quicktime.

MMS jest plikiem danych, co oznacza, że do jego przesłania może służyć komutowana (zwykła) transmisja danych, szybka transmisja danych HSCSD (dostępna tylko w Plus GSM) lub pakietowa transmisja danych GPRS. Podstawowym nośnikiem dla wiadomości MMS jest pakietowa transmisja danych GPRS, która umożliwia uniezależnienie opłaty od czasu trwania połączenia z siecią. Jak działa MMS? Przygotowanie MMS jest zbliżone do SMS tylko w przypadku, gdy ograniczymy się do przesłania tekstu. Jednak i tu spotka nas miła niespodzianka - nie musimy kończyć wiadomości po wpisaniu 160 znaków. Mamy do dyspozycji jakby kilkaset SMS'ów w jednej wiadomości. Dodatkowo możemy dołączyć zdjęcie wykonane kamerą dołączaną do telefonu.

Przedstawiciele Plus GSM zaprezentowali przygotowanie Wiadomości Multimedialnej za pomocą zestawu składającego się z telefonu Sony-Ericsson T68i i kamery MCA-20. Wysyłanie MMS bardzo przypomina SMS. Należy wpisać numer telefonu lub adres konta poczty elektronicznej adresata i wiadomość wędruje poprzez centrum MMSC pod wskazany adres. Jeżeli adresat ma telefon MMS, to otrzyma SMSem powiadomienie o nadchodzącym MMS, następnie może odebrać wiadomość. W zależności od ustawienia w telefonie MMS odbierany jest automatycznie lub po potwierdzeniu. Plus GSM planuje wprowadzenie komercyjnie usługi przesyłania MMS na przełomie czerwca i lipca. Opłata za przesłanie MMS będzie, podobnie jak w przypadku SMS, uniezależniona od wielkości wiadomości multimedialnej. MMS we względu na łatwość korzystania zbliżona do SMS i elastyczność w tworzeniu treści wiadomości są doskonałym nośnikiem nie tylko dla komunikacji pomiędzy abonentami sieci ale również do realizacji usług informacyjnych, rozrywkowych czy usług lokalizacyjnych. Plus GSM planuje poszerzenie gamy usług informacyjnych dzięki ich realizacji na platformie wiadomości multimedialnych. MMS będą służyć do przesyłania najważniejszych informacji dnia w formie: zdjęcia z komentarzem lub fragmentu wystąpienia polityka. Serwisy typu prognoza pogody, kursy walut lub wskaźniki giełd będą mogły trafiać na nasze telefony w postaci rysunków i wykresów. Plus GSM planuje przenoszenie obecnie dostępnych poprzez SMS usług informacyjnych i rozrywkowych na postać wiadomości multimedialnych MMS.

Co z posiadaczami obecnych telefonów? Do wysyłania i odbierania MMS'ów wymagane jest użycie telefonu wspierającego wiadomości multimedialne. Pierwszym komercyjnie dostępnym na naszym rynku będzie telefon Sony-Ericsson T68i, który współpracuje z kamerą MCA-20 tego samego producenta. W połowie wakacji spodziewane są telefony Nokii 7210 i 7650. Ten ostatni będzie miał na stałe wbudowana kamerę. Posiadacze obecnych telefonów będą mogli odbierać MMS wysłane do nich na specjalnie przygotowanej stronie w Internecie. Plus GSM przygotował stronę foto.plusgsm.pl, na której po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła możemy obejrzeć przesłane do nas zdjęcie. Nazwę użytkownika i hasło otrzymujemy SMS informującym nas o oczekującym na nas MMS'ie. Plus GSM udostępni posiadaczom kont mobilnej poczty elektronicznej Plusnet możliwość przesyłania MMS'ów do abonentów Plus GSM oraz ich odbieranie. Usługa MMS początkowo będzie dostępna na terenie całego kraju, a po wprowadzeniu usług GPRS w roamingu oferta będzie sukcesywnie rozszerzana.


© 2014 Polkomtel Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.