Komunikaty
Wniosek do Premier Ewy Kopacz o uchylenie rozporządzenia Ministra Andrzeja Halickiego
data: 2015-09-30
tagi: korporacja, lte

W związku z podpisaniem przez ministra Andrzeja Halickiego w dniu 23września 2015r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, Polkomtel (operator sieci Plus) zwrócił siędo Premier Ewy Kopacz z wnioskiem o rozważenie możliwości skorzystania z instytucji prawa określonej w art 149 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP i przedstawienie Radzie Ministrów wniosk u ouchylenie przedmiotowego rozporządzenia.

  • Rada Ministrów może uchylić niekonstytucyjne rozporządzenie (art. 149 Konstytucji)
  • Rozporządzenie naraża Skarb Państwa na gigantyczne odszkodowania
  • "Lex Halicki" łamie podstawowe zasady ustroju i funkcjonowania demokratycznego państwa prawa
  • Wnioski do Premier Ewy Kopacz złożyli operatorzy sieci Play, T-Mobile i Plus

Rozporządzenie narusza przepisy Konstytucji RP oraz wynikające z nich podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa. Narusza zasadę zaufania obywateli do Państwa oraz do tworzonego przez nie prawa, a także podważa konstytucyjny zakaz niedziałania prawa wstecz oraz narusza zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Potwierdzają to między innymi opinie prawne pięciorga wybitnych polskich konstytucjonalistów prof. dr. hab. Marka Chmaja, prof. dr. hab. Stanisława Hoca, prof. nadzw. dr hab. Anny Młynarskiej – Sobaczewskiej, prof. nadzw. dr hab. Sabiny Grabowskiej oraz dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego, którzy jednoznacznie określili rozporządzenie wprowadzone przez ministra Andrzeja Halickiego jako niezgodne z Konstytucją RP.

Krytyczne stanowiska i pisma do Premiera przedstawiły również izby gospodarcze (jak Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Business Centre Club, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej) czy inni przedsiębiorcy.

Negatywną ocenę Rozporządzenia prezentują także podmioty, z którymi Polkomtel na co dzień silnie konkuruje, czyli spółka P4 (operator sieci Play), czy spółka T-Mobile Polska (operator sieci T-Mobile).

Liczne krytyczne głosy co do poprawności przygotowania aukcji były dostępne publicznie od ponad dwóch lat. Pomimo ostrzeżeń, Prezes UKE uruchomił proces, który nie został właściwie przygotowany ani od strony prawnej ani od strony organizacyjnej. Dzisiejsze działania ministra Halickiego, w których za cenę pogwałcenia konstytucyjnych zasad próbuje się legalizować ten proces, nie mogą mieć miejsca w państwie prawa i powinny zostać powstrzymane, jako bezprecedensowe i groźne dla Państwa Polskiego i jego obywateli.

Polkomtel uważa, że aukcja powinna zostań unieważniona i przeprowadzona od początku zgodnie z prawem.

Załączniki:
Jeśli chcesz pobrać załącznik, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję 'zapisz jako'.

© 2014 Polkomtel Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.