Komunikaty
Plus GSM jako pierwszy uruchamia pakietową transmisję danych w technologii GPRS
data: 2000-12-01

1 grudnia sieć Plus GSM, uruchamia komercyjnie GPRS czyli pakietową transmisję danych.

Plus GSM jest pierwszym operatorem w Polsce, który uzależnia opłatę za przesyłanie danych od liczby wysyłanych i odbieranych danych a nie od czasu połączenia. Aktywacja technologii GPRS w sieci Plus GSM jest bezpłatna, nie ma też miesięcznej opłaty abonamentowej.

Od 1 grudnia z GPRS-u będą mogli skorzystać abonenci z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Do końca 2000 roku technologia ta obejmie całą sieć Plus GSM.

Podstawowe zalety technologii GPRS to:

  • opłata za połączenie uzależniona od liczby przesłanych i odebranych danych
  • abonent może być na stałe podłączony do wybranej aplikacji (przykładowo do stron WWW lub serwera pocztowego),
  • szybsza transmisja danych.

W praktyce oznacza to, że abonenci mogą np. mieć cały czas otwarty program do przeglądania poczty elektronicznej i na bieżąco śledzić otrzymywaną pocztę, bez obawy o koszt połączenia gdyż i tak płacą tylko za ilość wysłanych lub otrzymanych danych.

Aktywując usługę pakietowej transmisji danych abonenci mogą korzystać z:

  • dostępu do Internetu,
  • usługi bezpośredniego dostępu do internetu z telefonu komórkowego - usługi oparte na protokole WAP,
  • Plus Net - poczta elektroniczna.

Opłaty dla usługi pakietowa transmisja danych:

Plan taryfowy

Plus Relaks, Plus Echo, Plus Akcja, Plus Partner, Plus Firma, Plus Master

Opłata za każde 10 KB- połączenie do serwisu WAP (APN: wap.plusgsm.pl 1,2)

0,25 PLN

Opłata za każde 100 KB - połączenie do Internetu (APN: www.plusgsm.pl 1,2)

0,50 PLN

1 Opłaty za pobranie i wysłanie danych naliczane są rozdzielnie.

2 APN (Access Point Name) oznacza nazwę punktu dostępu do sieci informatycznej, jak np. dostęp do Internetu tradycyjnego lub serwisu WAP.

Wraz z nową usługą Plus GSM wprowadza do sprzedaży telefon komórkowy pracujący w technologii GPRS. Jest to Motorola Timeport P 7389i. Telefon ten jest wyposażony w przeglądarkę WAP, a dzięki oprogramowaniu znajdującym się w komplecie możliwe jest połączenie telefonu z komputerem i korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej. Telefony pracujące w technologii GPRS mają też tę zaletę, że pracują w trybie wielokanałowym co oznacza, że są one szybsze od aparatów tradycyjnych. W pierwszym etapie telefony te sprzedawane będą tylko w Salonach Firmach Plus GSM w miastach, gdzie możliwe jest skorzystanie z pakietowej transmisji danych.

 ---------- * ----------

Plus GSM potwierdza pozycję lidera na polskim rynku telefonii mobilnej, w tym w szczególności na najbardziej ciekawym i dynamicznym obszarze transmisji danych. Jako pierwszy uruchomił WAP, jako jedyny oferuje szybką transmisję danych w technologii HSCSD, za wdrożenie której otrzymał wczoraj Grand Prix Targów Telekomunikacji Komtel' 2000. Pakietowa transmisja danych GPRS stanowi kolejne rozszerzenie oferty sieci Plus GSM w zakresie technologii transmisji danych.

Polkomtel S.A. jako jedyny polski operator komórkowy, po trzech kwartałach 2000 roku zanotował zysk netto - 163,4 mln PLN. Sieć Plus GSM obsługuje ponad 2,3 mln użytkowników i dostępna jest dla 97% mieszkańców Polski, zamieszkujących ponad 94% terytorium naszego kraju. Magazyn Świat Telekomunikacji uznał Polkomtel S.A. za najlepiej zinformatyzowaną firmę w Polsce. Potwierdzeniem najwyższej dbałości o abonentów jest certyfikat ISO 9002, który w październiku otrzymał Departament Obsługi Klienta sieci Plus GSM.


© 2014 Polkomtel Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.